Dr. Földes Iván orvostudományok kandidátusa

Elérhetőség:

1132 Budapest
Visegrádi utca 9. I. em. 4.

Telefon / Fax: 
(+36-1) 322 1803
Mobil: 06/30/3819308

E-mail:
info@pajzsmirigyrendeles.hu

ELŐZMÉNYEK

A volt BM Központi Kórházban 1969-ben kezdte meg tevékenységét a pajzsmirigy szakrendelés az izotóp osztály keretében. A rendelés hamarosan országszerte elismert lett. Ennek egyik titka, a szakmai színvonalon és a kiváló orvos-beteg kapcsolaton kívül, az volt, hogy a beteg belgyógyászati, endokrinológiai vizsgálata, a hormon meghatározások, az izotópvizsgálat, a gyógyszeres kezelés, az izotópterápia, a műtét utáni gondozás, egyetlen helyen megtörténhetett. A teljes diagnosztikai és terápiás folyamat nem volt darabokra tördelve, a betegnek elegendő volt felkeresnie ezt az egyetlen rendelést, hogy minden szükséges beavatkozásra sor kerüljön. A rendelés szoros kapcsolatot tartott fenn a kórház pajzsmirigy sebészetre is szakosodott sebészeti osztályával (évi 200 műtét), a pajzsmirigy szövettanban és citológiában nagy jártasságot szerzett patológiával, a szemtünetek vizsgálatában kiváló szemészeti szakrendeléssel. A rendelés forgalma egyre növekedett, és a 2000-es évek elejére már meghaladta az évi  10 000 beteget, akik az ország minden részéből érkeztek.

Az izotóp osztály és a rendelés első vezetője Dr. Fényes Györgyné volt, aki az Országos Onkológiai Intézetben és a Vas utcai Kórházban Dr. Politzer Miklósnál szerezte ismereteit.

Dr. Földes Iván 1975-ben került az osztályra, 1984-ben lett a vezetője. Nem előzmények nélkül kapcsolódott be a pajzsmirigy szakrendelés munkájába. Dr. Földes Iván egyetemi belgyógyászati tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetem I. Belklinikáján folytatta, ahol diákköri vezetője Dr. Földes János volt, aki európai hírű pajzsmirigy ambulanciát működtetett. Első munkahelyén az Uzsoki utcai Kórház I. Belgyógyászatán (1969-1975) már önállóan kezdett pajzsmirigy betegekkel foglalkozni. Ott a belgyógyászati osztály és a szakrendelés vezetője Dr. Gyulai Ernő volt, aki korábbi munkahelyén az ORFI-ban sajátította el a pajzsmirigybetegek kezelését Dr. Szántó László irányításával. Szintetizálva a kiváló elődök tapasztalatait, kiegészítve saját gyakorlatával és kutatómunkájával Dr. Földes Iván széleskörű elismertséget szerzett BM Kórház pajzsmirigy szakrendelésének és izotóp osztályának, amit tudományos közéleti tisztségei is tanúsítanak.

A BM kórháznak az Állami Egészségügyi Központba 2007. július elsején történt beolvadása után a régi helyen, a volt BM kórház épületében magánrendelésként folytatódott a munka egészen 2011. február elsejéig.

2011. február elsejétől kezdve új helyen, a 1132 Budapest Visegrádi utca 9. I. em. 4. alatt működik a pajzsmirigy rendelés.